Yazdır

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü İHALE İLANI Müdürlüğümüz İl Ambulans Servisinde 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde hizmet veren ambulanslarda kullanılan yaz tipi ve kış tipi ; 235/65/16 ve 215/7516 ebatlarında olmak üzere tekrar kullanılması mümkün olmayan, yıpranmış ve ömrünü tamamlamış araç lastiklerinin satışı işi,

İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) usulü ile yapılacaktır. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü olan 27/01/2020 Pazartersi günü saat: 14:30’a kadar istenilen belgelerle birlikte Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir.
1- İdarenin:
a) Adresi :100. Yıl Mah. Hüseyin Mumcuoğlu Cad. No:37/A S.paşa/TEKİRDAĞ
b) Telefon ve Faks numarası: 0 (282) 258 2258
c) Elektronik Posta Adresi :tekirdag.satinalma@saglik.gov.tr
2- İhale Konusu işin:
a) Niteliği türü ve miktarı : Müdürlüğümüz İl Ambulans Servisinde 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde hizmet veren ambulanslarda kullanılan yaz tipi ve kış tipi; 235/65/16 ve 215/7516 ebatlarında olmak üzere tekrar kullanılması mümkün olmayan, yıpranmış ve ömrünü tamamlamış araç lastiklerinin satışı işi ile ilgili ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan idari ve teknik şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :
1. Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü
c) İşin süresi : 30 gündür.
3- İhalenin:
a) Yapılacağı yer : Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu b) Tarihi ve saati : 27/01/2020 Pazartesi günü saat: 14:30
4- İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler:
* Dilekçe, (İhaleye konu taşınmazın ihale öncesi bizzat görerek ihaleye katıldığına dair.)
* İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli,Tüzel kişi ise), İmza Beyannamesi (Noterden tasdikli,Gerçek kişi ise),
* Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (Tüzel kişi ise) (2020 yılında alınmış olacak)
* Bağlı bulunduğu Odaya kayıt Belgesi (Gerçek kişi ise) (2020 yılında alınmış olacak)
* Ticaret Sicil Belgesi (Tüzel kişi ise) (2020 yılında alınmış olacak)
* Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış yetki belgesi,
* İş bu ihalenin muhammen bedeli 1 lastik için 26,25 TL olacaktır, bu işin geçici teminat bedeli 500,00 TL’dir. (Geçici Teminat bedeli Tekirdağ Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır.)
* İkametgah Belgesi
* Tebligat Adresi
*İş bu ihaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Satınalma Birimi’nden 100,00 TL doküman bedelinin Tekirdağ Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun görülmesi karşılığında görülüp temin edilebilir. İstenilen belgelerin eksik, ya da usulüne uygun olarak hazırlanmaması ve ihale gün ve saatine kadar ihale komisyonuna teslim edilmemesi durumunda müracaat yapılmamış, istekli sıfatı kazanılmamış sayılacaktır