Yazdır

T.C.
ANTALYA
6. İCRA DAİRESİ

2018/2788 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. Ayrıca satış ile ilgili ihalenin feshi davası açan kişi ve kurum avukatlarının dava açtıklarına dair belgeyi satış sonrası yasal süre olan 7 gün içerisinde müdürlüğümüz dosyasına ibraz etmeleri, aksi takdirde doğacak zarardan kendileri sorumlu olacakları ihtar olunur. İşbu ilan, tebligat yapılamayan ilgililere tebliği niteliğinde olup, bila iade tebligatlar hakkında uyap e-satış ilanı veya gazete ilanı ile yetinilecektir. 05/03/2019
1.İhale Tarihi : 17/04/2019 günü, saat 11:10 - 11:15 arası.
2.İhale Tarihi : 06/05/2019 günü, saat 11:10 - 11:15 arası.
İhale Yeri : Tunahan Yediemin Otoparkı - Tarım Mah. 1613 Sk. No:68 MERKEZ / ANTALYA

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 380.000,00 1 %18 07T3677 Plakalı, 2011 Model, FIAT Marka, LINEA 1.3 M.JET Tipli, 199A30003822679 Motor No'lu , NM432300003120252 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel otomobil cinsli, Rengi Sarı, Aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.
Bilirkişi Raporuna Göre; muhtelif yerlerinde taş izleri var, arka tmapon boyaları dökülmüş, lastikleri orta durumda, iç döşeme kılıfları yıpranmış, motor kaputunun boyaları dökülmüş, sağ sol farların rengi solmuş, motor kaputu içten açma kolu kırık. Aracın muammen bedeli 30.000 TL, plakanın muammen değeri 350.000,00 TL olup, ARAÇ ile PLAKA birlikte satılacaktır.
Ticari aracın EXPO taksi durağında sadece çalışmasına izin verilmiştir. Araç plakası ile birlikte satılacağından ihaleye katılacakların Bakanlar kurulunun 02/04/1986 tarih ve 86/10553 sayılık kararı gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğünden ''Ticari Plaka Tahsis Belgesi'' ('T' Plaka-Ticari Taksi için) alabilecek şartlara haiz olmaları gerekmekte olup, belirtilen şartlara haiz olmayanların ihaleye katılmaları halinde tüm sorumluluk ihale alıcısına ait olacaktır.

(İİK m.114/1, 114/3)