Yazdır

BURSA VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
ARAÇ SATIŞI

S. No Cinsi Model Yılı-Markası-Tipi Rengi Plaka No Motor No Şase No Aracın Bulunduğu Yer Aracın Durumu Tahmini
Bedel (TL)
Geçici
Teminat (TL)
İhale Tarihi
İhale Saati
1 KAMYONET 2006 FORD K 210 S BEYAZ
16KH 358
6S36455 NM0GXXTTPG6S36455 YİKOB Faal Çalışıyor 32.000,00-TL 6.400,00-TL 07/04/2020 09:00
2 KAMYONET 2006 FORD K210S 1.8 BEYAZ
16 KH 409
5D42911 NM0GXXTTPG5D42911 YİKOB Faal Çalışıyor 25.333,00- TL 5.066,60- TL 07/04/2020 09:30
3 KAMYONET 2006 FORD K 210S 1.8 TDCİ BEYAZ
16 KH 235
6Y10940 NM0GXXTTPG6Y10940 YİKOB Faal Çalışıyor 25.333,00- TL 5.066,60- TL 07/04/2020 10:00
4 B.OTOMOBİL 2003 VOLKSWAGEN CARAVELLE TDI 2.5 GRİ
(GÜMÜŞ)
16 J 1895 ACV356413 WV2ZZZ70Z3H031613 YİKOB Faal Çalışıyor 45.333,00- TL 9.066,60-TL 07/04/2020 10:30
5 B.OTOMOBİL 1999 FORD FOCUS MAVİ 16 LE 787 XY79622 WF0FXXWPDFXY79622 YİKOB Faal Çalışıyor 32.666,00- TL 6.533,20-TL 07/04/2020 11:00
6 B.OTOMOBİL 2009 RENAULT MEGANE SİYAH 16 BV 617 K9KG7R002816 VF1LMSFB541456082 YİKOB Faal Çalışıyor 42.666,00- TL 8.533,20- TL 07/04/2020 11:30
7
B.OTOMOBİL
2003 RENAULT CLİO SYMBOL 1,4 SİYAH 16 UA 415 K4MA700R154102 VF1LB17C527582379 YİKOB Faal Çalışıyor 22.666,00- TL 4.533,20- TL 07/04/2020 13:30
8 B.OTOMOBİL 2003 RENAULT CLİO SİYAH 16 BU 219 K7J4700R154115 VF1LB17C527582380 YİKOB Faal Çalışıyor 22.666,00- TL 4.533,20- TL 07/04/2020 14:00
 1. Yukarıda özellikleri belirtilen araçların satışı Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 3.Kat Toplantı Salonunda (Çırpan Mahallesi 2. Güçlü Sokak No:2 Osmangazi-Bursa) belirtilen tarih ve saatlerde sırasıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulüyle satışları yapılacaktır.

 2. İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

 1. İhalelerin başlangıç saatine kadar isteklilerin yatıracakları geçici teminat makbuzu, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına Bursa Vakıflar Bankası Cumhuriyet Şubesi TR420001500158007305450281 Iban numarasına T.C. Kimlik Numarası, işin adı olan “araç satışını” araç plakası ile belirterek yatıracaklardır veya 2886 sayılı Kanununa göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu (Teyit yazısı ile birlikte)

 2. Adres Kayıt Belgesi ile nüfus cüzdanı örneği ( T.C. Kimlik numarasını belirtir ) (Adres kayıt belgesi e devletten alınabilir.)

 3. Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname.

 4. Tüzel kişilerden Vergi Kimlik numarasını belirtir belge.

 5. Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)

 6. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2020 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri;

 7. Kamu tüzel kişilerinin ise, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ile vergi kimlik numarasını bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

 1. Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Araçlar ise 01-02-03 Nisan 2020 tarihlerinde saat 09:00-16:00 arası YİKOB Hizmet Binası-Çırpan Mh. 2. Güçlü Sk. No:2 Osmangazi/BURSA adresinde görebilirler.

 2. Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

 3. Aracın trafik kayıtları ile araç üzerinde ki Motor, Şase vb. numaralarının farklı olması halinde araç üzerindeki numaralar geçerlidir.

 4. Yukarıda belirtilen araçların rayiç bedelleri KDV hariç olup satış sonucunda; KDV, Karar Pulu Bedeli ve Damga Vergisi bedeli alıcıya aittir.

 5. İhale bilgilerini http:/www.bursayikob.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Tlf. 0 224 256 64 20 / 1312

 6. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR.