Yazdır
NARMAN BELEDİYESİ ARAÇ SATIM İŞİ

Belediyemize ait aşağıda cins ve modeli yazılı araçların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

 1. İhale 24.01.2018 Çarşamba günü saat 14.00 de Belediye hizmet binası Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

Satılacak aracın muhammen bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.

SIRA NO MARKASI PLAKA NO MODEL YILI MUAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI DURUMU
1 MERCEDES OTOBÜS İNTOUR 25 NA 358 2004 100.000.00-TL 3.000.00-TL FAAL TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞ
2 SKODA OKTAVİA 25 EA 888 2005 18.500.00-TL 555.00-TL FAAL TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞ
3 TATA 4X4 ÇİFT KABİN 25 FE 193 2004 4.275.00-TL 128.00-TL FAAL YÜRÜMEZ TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞ

4
BMC 162-25 FOT KAMYON
25 DU 231
1992
5.475.00-TL
164.00-TL
FAAL YÜRÜMEZ TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞ


İhaleye çıkarılan araç halihazır durumda satışı yapılacaktır.

 1. Muhammen bedel üzerinden % 3 oranında belediye veznesine geçici teminat yatırılacaktır.
 2. İhaleye katılabilmek için taleplilerin bir dilekçe ile birlikte;
  1. Kanuni ikametgâhlarının olması ve tebligat için adres göstermeleri
  2. Geçici teminat bedelini belediye veznesine yatırdıklarına dair makbuz.
 3. İhaleye katılmak isteyenler 24.01.2018 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 13.50. a kadar istenilen belgeleri Belediye Yazı İşl. Müd . vermeleri gerekir.
 4. İştirakçi araç bedelini 7 gün içerisinde T.C.Ziraat Bankası Belediyemiz Cari Hesabına yatıracaktır.
 5. İhale ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Yazı İşl.Müd.görülebilir.
 6. Posta ile yapılan müracaatlar nazari itibara alınmaz.
 7. Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta, sürülen peyin haddi layık bulup, bulmamakta serbesttir.
 8. İlgililere ilanen duyurulur.