Yazdır

Örnek No: 25*

T.C.
BURSA
13. İCRA DAİRESİ


2019/9728 ESAS


TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 28/11/2019
NOT:SATIŞA GİRECEK İLGİLİLERLİN ARACI SATIŞA ÇIKARILACAK HALİYLE GÖRMÜŞ OLDUKLARI KABUL EDİLECEKTİR.
ARACIN GÖRÜLECEĞİ YER:BURYOP YEDİEMİN DEPOSU -ŞİRİNEVLER MAH.2.ŞAN SOK. NO:32/1 YILDIRIM / BURSA
1.İhale Tarihi : 09/01/2020 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
2.İhale Tarihi : 06/02/2020 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
İhale Yeri : 1 NOLU İCRA SATIŞ ODASI - Bursa Adliyesi Zemin Kat A Blok Uluyol MERKEZ / BURSA

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 1.566.000,00 1 %18 16M0226 Plakalı , 2012 Model , KARSAN Marka , J10 14+1 MİNÜBÜS Tipli , F1AE0481FA1651439 Motor No'lu , NLNKVM2B200006548 Şasi No'lu , Mavi - Beyaz renkte, sol far çevresi , sağ arka çamurluk, sol dış dikiz aynası, sol yan panel hasarlı, şanzıman yok, su ve turbo radyoterElektrofan , su pompası, kontak anahtarı, ruhsat yok, lastikler %40 aşınmış Ayrıca satışa çıkartılan menkul ticari minübüs plakası olup, ticari plakalırın verilmesi ve satışına ilişkin 10553 sayılı " ticari plakaların verilmesinde uygulanacak usul ve esaslar hakkında bakanlar kurulu kararının ticari plaka verilecekler başlıklı 3.maddesinde" (1 ticari plaka verilebilmesi için , taksi dolmuş ve minübüslerde ; şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini beyan etmiş ve ilgili meslek odasına ilgili meslek odasının bulunmadığı yerlerde şoförler odasına üye olmak düzenlemesi bulunmakta olup aynı maddeninin 3.bendinde "taksi, dolmuş, ve minübüs sahipleri bu plakaları bu maddenin (1 numaralı bendinde sayılan şartları haiz kişilere satabilirlirler düzenlenmesi yer almaktadır. Söz konusu bakanlar kararı doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 15.11.2012tarih ve 1184 sayılı kararı, Ulaşım Koordinasyon KuruluMerkezinin 27.01.2012 tarih ve 62 sayılı, 28.07.2017 sayılı tarih ve 504 sayılı , 25.05.2018 tarih ve 383 sayılı kararları ve Bursa Büyükşehir Belediyesi taksi , dolmuş, minübüs, servis araçları ve toplu taşıma araçları yönetmeliği hükümleri kapsamında idaremize başvurarakticaeri plaka tahsis belgesi edinmeleri gerekmektedir. Yukarıda izah edilen mevzuat doğrultusunda başvuru yapanlardan

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.