Yazdır
ANKARA 22. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2004 model Otokar/Magirus Platinium ticari dolmuş mahkemeden satılıktır

ANKARA 22. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077086
Şehir : Ankara
Yıl : 2004
Km : 187517
Motor Kapasitesi : 3501 - 4000 cm3
Renk : Mavi
Vites : Manuel
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKİT 06.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/274 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
2,114,500 TL
Birinci Satış Günü
:
24.12.2019 10:55
İkinci Satış Günü
:
24.01.2020 10:55
Satış Yeri
:
2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı)

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınırların satışı:
Artırma hazırlık tedbirleri:
"Madde 114 -Satış açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat daha önceden ilan edilir.
İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. (Ek cümle: 17.07.2003 - 4949 S.K/Madde 27)(**) İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır.
(Ek fıkra: 18.02.1965 - 538 S.Kanun/Madde 57) Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. (Ek cümle: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 24)(Yürürlük: 05.01.2013) Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır."

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ANKARA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NA İZAFETEN
ANKARA 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
2018/274 SATIŞ

T
AŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda (18) KDV' nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
NOT : İşbu satış ilanı hissedarlara, tapu kaydında haczi bulunan Haciz, ipotek ve diğer ilgililere tebliğe gönderilmiş olup, satış ilanının tebliğ edilememesi veya bila dönmesi halinde Basın İlan Kurumu tarafından yayınlanan Gazete ilanının İİK'nun 127'nci maddesi gereğince ilanen tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanına
1.İhale Tarihi : 24/12/2019 günü, saat 10:55 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 24/01/2020 günü, saat 10:55 - 11:05 arası.
İhale Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı)

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 2.114.500,00 1 %18 1 ADET 06 J 0479 Plakalı, 2004 Model, OTOKAR/MAGIRUS Marka M 2000 Platinium Tipli, 9027392 Motor No'lu, NLR12E11A4A003510 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel Tipi Manuel, Kasa Tipi Sedan, Çekiş Tipi Önden çekişli, Motor Hacmi 3770-cm3, Rengi Mavi olan yukarıda Plakası ve önemli özellikleri yazılı bulunan 2004 Model Ticari Dolmuş'un mahallinde yapılan bilirkişi incelemesinde aracın pencere seviyesindeki kaporta bölümlerinde yer yer boyasının kavladığı, çamurluklarında ve tamponlarında sürtmeye bağlı çizikler olduğu lastiklerin kullanıma bağlı olarak aşındığı, koltuk ve döşemelerin yine kullanıma bağlı olarak yıprandığı aracın mekanik göstergesinin 187.517-Km'de olduğu, Aracın değerinin, 14.500,00-TL, Hattın değerinin ise 2.100.000,00-TL, olduğu her ikisinin birlikte Toplam değerinin : 2.114.500,00-TL, olduğu ve bu değer üzerinden satılacağı bildirilmiş olup, bu sebeplerle Araç ve Ticari Hattın hissedarlar arasındaki ortaklığın giderilmesi amacıyla açık artırma yoluyla satılarak paraya çevrilecektir.

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.