Yazdır

T.C.
ŞANLIURFA2. İCRA DAİRESİ
2019/8844 ESAS
DÜZELTME İLANI

Her ne kadar satış ilanında Satış yeri Divanlı Yediemin Otoparkı olarak yazılmış ise de, satış Hadi Öge Yediemin Otoparkında yapılacağına dair düzelme ilanıdır.