Yazdır
FATSA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2017 model Opel marka otomobil icradan satılıktır

FATSA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01123781
Şehir : Ordu / Fatsa
Yıl : 2017
Yayınlandığı Gazeteler

FATSA 31.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/922 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
35,000 TL
Birinci Satış Günü
:
09.03.2020 10:30
İkinci Satış Günü
:
26.03.2020 10:30
Satış Yeri
:
FATSA ADLİYESİ İCRA DAİRESİ FATSA / ORDU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınırların satışı:
Artırma hazırlık tedbirleri:
"Madde 114 -Satış açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat daha önceden ilan edilir.
İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. (Ek cümle: 17.07.2003 - 4949 S.K/Madde 27)(**) İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır.
(Ek fıkra: 18.02.1965 - 538 S.Kanun/Madde 57) Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. (Ek cümle: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 24)(Yürürlük: 05.01.2013) Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır."

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
FATSA İCRA DAİRESİ
2019/922 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 35.maddesi gereğince alınması gereken araç muayene ücreti ile varsa % 5 fazla alıcıya aittir. Araç üzerindeki şasi ve/veya motor seri numaraları ile araç tescil belgesi ve motorlu trafik belgesindeki şasi ve/veya motor seri numaraları birbirini tutmaması halinde, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 27.maddesine istinaden yayımlanan, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 61.maddesine göre, tescile tabi araçlarda şasi ve/veya motor seri numaralarının yazılması zorunlu olup, araçların şasi ve/veya motor seri numaralarının bulunmaması, düşmüş veya tamir, tadil gibi nedenlerle silinmiş veya tahrip edilmiş olması veya çalınan bir araca ait şasi ve/veya motor seri numarasının başka bir araca ait numaralar ile değiştirildiğinin ve şasi ve/veya motorun orjinal ve bu araca ait olduğunun yetkili kurum veya kuruluşlarca tespit ettirilmesi ve trafik tescil işlemlerinin yaptırılması ihale alıcısına aittir.
1.İhale Tarihi : 09/03/2020 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
2.İhale Tarihi : 26/03/2020 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
İhale Yeri : FATSA ADLİYESİ İCRA DAİRESİ FATSA / ORDU

No Takdir Edilen Değeri TL Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 35.000,00 TL 1 %1 35KJ954 Plakalı , 2017 Model , OPEL Marka , Bilirkişi raporuna göre ön tamponlarının ( far ve aksesuarlı ile birlikte ), stop ve sinyal lamba guruplarının, iç koltuklarının , döşemelerinin kapı içi döşeme ve aksesuarlarının, ön torpidosunun ( gösterge, elektrik ve elektronik sistem ve aksesuarları ile birlikte ) motor beyninin, yedek tekerleğinin ( stepne ) aküsünün ve motor üstü aksesuar parçalarının sökülmüş olduğu tespit edildi.Aracın eksik bulunan parçalarının yasal yoldan temin edilmesi ve bunların belgelendirilmesi halinde tescil ve muayene işleminin yapılacaktır, eksik parçaların yasal yoldan temin edildiği belgelenemediği takdirde tescil işlemi yapılmayacaktır. Araç Çağlar Yediemin Otoparkında bulunmakta olup, satış gününden bir gün öncesinden satış saatine kadar görülebilir. Görsel olarak incelenmiş olup, detaylı inceleme ile ortaya çıkabilecek, başkaca eksiklikler, gizli kusur hasar ve arızalar hakkında ( motor, mekanik ve tüm hususlar için )bilgi sahibi olunamamıştır. Anahtar ve ruhsatı yoktur.

(İİK m.114/1, 114/3)

  • İş bu ilan tebligat yapılamayan tüm ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.