Yazdır

T.C.
ZONGULDAK
2. İCRA DAİRESİ
2019/201 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 29/07/2019 1.İhale Tarihi : 25/11/2019 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
2.İhale Tarihi : 13/12/2019 günü, saat 14:30 - 14:35 arası. İhale Yeri : ÜZÜLMEZ YEDİEMİN OTOPARKI

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 112.000,00 1 %18 34SA4253 Plakalı , 2016 Model , VOLKSWAGEN Marka , GOLF TDI Tipli , AC STEYŞIN cinsi. Beyaz renkli WVWZZZAUHW157480 Şasi No'lu, vites tipi otomatik olan aracın anahtarının olmadığı, aracın çalışır durumda olmadığı ve km'sinin okunamadığı, kaporta ve boya aksamı sorunsuz vaziyette olup, ön ve arka lastikleri orta derecede aşınmıştır. İç döşeme ve koltukları sorunsuz vaziyette ve kapı panzoları sorunsuzdur. Araçta radyo-CD çalar mevcuttur.

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
T.C.
ZONGULDAK
2. İCRA DAİRESİ
2019/201 TLMT.
DÜZELTME İLANI

Müdürlüğümüzce düzenlenen 29/07/2019 tarihli satış ilanında KDV oranı % 18 olarak belitilmişse de satış isteyen rehin alacaklısı 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143. Maddesine göre kurulmuş varlık yönetim şirket olduğundan KDV Kanununun 17/4-L maddesi gereğince, hem alacaklı hemde ihaleye iştirak edecek kişiler KDV'den istisnadır. Bu düzeltme ilanının herkese tebliğ hükmünde olmasına ayriyeten tebligat çıkarılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.