Yazdır

Örnek No: 25*

T.C.
İZMİR3. İCRA DAİRESİ
2019/2487 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, satışa iştirak etmek isteyenlerin muhammen bedelin % 20'si oranında peşin para yada eş değerde kati banka teminat mektubu vermeleri gerektiği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 11/03/2020 NOT: Araç 7401 Sok. No:17 BORNOVA/İZMİR adresinde bulunan OKTAYLAR Yediemin deposundadır. Aracı görmek isteyenlerin ihale gününe kadar mesai saatleri içerisinde yediemin deposuna müracaat etmeleri gerekmektedir.
1.İhale Tarihi : 30/06/2020 günü, saat 09:40 - 09:45 arası.
2.İhale Tarihi : 29/07/2020 günü, saat 09:40 - 09:45 arası.
İhale Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 160.000,00 1 %1 35TC078 Plakalı , 2016 Model , AUDI Marka , A3 1.6 TDI 110 SPORT LINE STRONİC Tipli , CXX498344 Motor No'lu , WAUZZZ8V6H1043732 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Rengi Kırmızı , Aracın anahtarı ve ruhsatı var motoru faal çalışıyor 70371 KM.dearacın sağ ve sol ön direk döşemelerinde küçük sigara yanıkları var, Aracın lastiklerinin iyi durumda olduğu görüldü, Aarcın muhtelif yerlerinde çizikler olduğu görüldü. Aracın bilirkişi raporunda 2 adet kazaya karıştığı ve toplam 8.118,00TL hasar kaydının olduğu belirtilmiştir.

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.