Yazdır
ZONGULDAK 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık Fiat Doblo

ZONGULDAK 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00803740
Şehir : Zonguldak
Yıl : 2012
Km : 295672
Renk : Gri
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ADIM 12.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/2153 ESAS
Muhammen Bedeli
:
25,000 TL
Birinci Satış Günü
:
12.06.2018 10:40
İkinci Satış Günü
:
12.07.2018 10:40
Satış Yeri
:
Asma Mah. Fabrika Sok. Eski kok Fabrikası Sahası Üzülmez Yeddiemin Otoparkı Zonguldak/Merkez

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınırların satışı:
Artırma hazırlık tedbirleri:
"Madde 114 -Satış açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat daha önceden ilan edilir.
İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. (Ek cümle: 17.07.2003 - 4949 S.K/Madde 27)(**) İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır.
(Ek fıkra: 18.02.1965 - 538 S.Kanun/Madde 57) Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. (Ek cümle: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 24)(Yürürlük: 05.01.2013) Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır."

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ZONGULDAK
2. İCRA DAİRESİ
2018/2153 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 10/05/2018
1.İhale Tarihi : 12/06/2018 günü, saat 10:40 - 10:45 arası.
2.İhale Tarihi : 12/07/2018 günü, saat 10:40 - 10:45 arası.
İhale Yeri : Asma Mah. Fabrika Sok. Eski kok Fabrikası Sahası Üzülmez Yeddiemin Otoparkı Zonguldak/Merkez

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 25.000,00 1 %1 67AY449 Plakalı, 2012 Model, FIAT Marka, 263 Tipli, 199A30004836439 Motor No'lu, NM426300009214594 Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Rengi Gri, Araç çalışır durumda olup, 295.672 km'de olup, aracın ön camının çatlak olduğu, motor kaputunda içe doğru çökme şeklinde hasarlar olduğu, ön tampon sağ ve sol köşe kısımlarında sürtünmeye bağlı çizikler olduğu, ön sağ çamurluk kısımlarında boya döküntüleri olduğu, sol ön ve arka çamurluklarında sürtmeye bağlı çizikler olduğu, sağ dış dikiz aynası sinyal lambasının kırık olduğu, aracın iç döşeme ve koltuklarında sorun olmadığı, radyo-CD çalar olduğu, lastiklerinin orta derecede aşındığı tespit edilmiştir.