Yazdır

T.C. GAZİOSMANPAŞA 6. İCRA DAİRESİ

2019/13724 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin(KDV oranında yasal değişiklik olması halinde teslim tarihinde geçerli olan KDV oranı uygulanacaktır.) alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 07/01/2020
1.İhale Tarihi : 30/04/2020 günü, saat 14:45 - 14:50 arası.
2.İhale Tarihi : 18/06/2020 günü, saat 14:45 - 14:50 arası.
İhale Yeri : Ateş Otoparkı-Haraççı Selim Sk.No:51 Arnavutköy/İstanbul

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 435.000,00 1 %1 34GB0022 Plakalı , 2016 Model , PORSCHE Marka , Porsche Macan 2,0 Tipli otomobil. WP1ZZZ95ZHLB00580 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , çelik jantlı sis farlı, cam tavanlı, böj deri döşeme koltuklu, 4+1 kişilik crossover, önde ve arkada orta kondisyonda 4 mevsim lestiklerin olduğu, ön kaputta 50 cm boyunda çizik, sağ arka çamurlukta tampon bağlantı noktasında vuruk görülmüştür. aküsü yoktur. araç çalıştırılamadığından elektronik aksamları kontrol edilememiştir. aracın kullanım aşamasında anlaşılabilecek gizli kusurları bilinmemektedir. ihaleye katılanlar bu hususu biliyor ve şartnameyi okumuş kabul edilir. İİK'nun 114. maddesi gereğince aracın belirleyici özellikleri ilana derc edilmiş olup daha fazla bilgi dosyasında mevcuttur.

Not:Satıştan mütevellit Belediye harç ve resimleri, taşınırın aynından doğan vergi borcu ihale bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) Damga vergisi, yukarıda belirtilen KDV tutarı ile teslim ve tescil masrafları alıcıya aittir. (İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.