Yazdır

ADALET BAKANLIĞINDAN

Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2000/1405 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, yer sarsıntısı, Seylap veya Heyelan sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.