Yazdır

KADİFEKALE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Vergi Dairemize kayıtlı aşağıda vergi numarası, ad ve soyadları (unvanları) yazılı mükellefe ismi hizalarında gösterilen vergi ceza ihbarnameleri mükellefin bilinen adreslerinde gerek posta yolu ile gerekse memur vasıtasıyla tebliğ edilmek istenmesine rağmen 213 sayılı V.U.K.nun 103.maddesindeki şartlar oluşması nedeniyle ilan yoluyla tebliğ yapılması gereği hasıl olmuştur. Bu nedenle söz konusu tebliğ evrağı Dairenin ilan asmaya mahsus panosuna 11.06.2019 tarihinde asılmıştır. İş bu tebliğ evrağı askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15 günlük süre sonunda ilan edilmiş sayılacaktır. Muhatabın ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Müdürlüğümüze bizzat veya vekaletine haiz vekili vasıtasıyla müracaat etmesi ve yahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde kendisine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi halde bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

SIRA VERGİ NO ADI SOYADI DÖNEMİ VERGİ/CEZA
TÜRÜ
VERGİ
TUTARI (TL)
CEZA
TUTARI
(TL)
ADRES
1 718 000 5742 METİN ÖZYILMAZ 201301201312 GELİR V. - VZCZ 8.929,28 8.929,28 KARABAĞLAR MAH. 5773/1 SK. NO:38/1 KARABAĞLAR / İZMİR
2 718 000 5742 METİN ÖZYILMAZ 201312201312 KDV – VZCZ 7.739,64 7.739,64 KARABAĞLAR MAH. 5773/1 SK. NO:38/1 KARABAĞLAR / İZMİR
3 718 000 5742 METİN ÖZYILMAZ 201310201312 G.GEÇ.V – VZCZ 6.418,22 6.418,22 KARABAĞLAR MAH. 5773/1 SK. NO:38/1 KARABAĞLAR / İZMİR