Yazdır

T.C.
BURSA
NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Aşağıda tabloda belirtilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Nilüfer Belediye Meclisi’nce değerlendirilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nce aynen/değiştirilerek onaylanmış ve 25.06.2019 tarihinden itibaren bir ay süre ile Plan ve Proje Müdürlüğü’nde ve www.nilufer.bel.tr internet adresinde askıya çıkarılmıştır.

PİN NO PLAN PAFTA ADA PARSEL NBMK BBMK
TARİH NO TARİH NO
UİP-431,105 1/1000 Ölçekli Balat Uygulama İmar Planı
H21B.24c.3b
4202
(Güneyi)
- 06.02.2019 114 16.05.2019 568
UİP-15332,11 1/1000 Ölçekli Kayapa Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı
H21C.02c.3d
6248 4-11-12 11.02.2019 163 16.05.2019 568


Halkın bilgisi olmak üzere ilan olunur.