Yazdır
KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarımda iş ve işçi bulma aracılığı izni duyurusu

KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01013647
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ KONYA 22.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
Şevket KİLİMCİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği 14. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, tarımda iş ve işçi bulma aracılığı yapmak üzere Kurumdan izin alan gerçek veya tüzel kişiler ile mevsimlik gezici tarım işçileri ve bunları çalıştıran işverenler hakkında uygulanır.

Tarımda iş ve işçi bulma aracılığı:
Madde 5 -
(1) Tarımda iş ve işçi bulma aracılığı, esas itibarıyla Türkiye İş Kurumunca yapılır.
(2) Ancak, Kurum il veya şube müdürlüğü bulunmayan ya da olmasına rağmen haberleşme, ulaşım ve koordinasyon güçlüğü olan yerlerde, Kurum tarafından gerçek veya tüzel kişilere aracılık yapmaları için izin verilebilir.
(3) Kurumdan izin alınmadan aracılık yapılamaz.
(4) Aracıların işçilerden ücret almaları yasaktır. Ücret yalnızca işverenden alınır.

Aracılık belgesinin iptali:
Madde 14 -
(1) Bu Yönetmeliğin;
a) 6 ncı maddesinde yazılı nitelikleri yitiren veya başlangıçta bu nitelikleri taşımadığı sonradan anlaşılan,
b) 10 uncu maddesi hükümlerine uymayıp aracılığı başkasına devreden,
c) 13 üncü maddesinde yer alan raporu iki kez süresi içinde vermeyen ve/veya raporda gerçeğe aykırı bilgi veren,
ç) 15 inci maddesine göre yapılacak denetim sonucunda aracılık yapmasında sakınca görülen veya iş bulduğu işçilerden ücret aldığı tespit edilen,
aracıların belgeleri Kurumca iptal edilir.
(2) Aracılık belgesi verilenler ve belgesi iptal edilenler Kurum tarafından yerel gazetede ve Kurum internet sitesinde duyurulur.
(3) Belgesi iptal edilen aracılara en az 1, en çok 3 yıl süreyle yeniden belge verilmez.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/05/20100527-4.htm
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13997&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nden

İl Müdürlüğümüzce Şevket KİLİMCİ adlı kişiye 29.05.2019-28.05.2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracılığı izni verilmiştir.
Çalışma ve İş Kurumundan izin almayan kişilerce Tarımda İş ve İşçi Bulma Aracılığı yapılamaz.