Yazdır

S.S. CANİK, ÇINARLIK BELDELERİ VE EĞERCİLİ KÖYÜ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ

S.S. Canik, Çınarlık Beldeleri ve Eğercili Köyü Su Ürünleri kooperatifinin 2018 Olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 30.06.2019 Pazar günü saat 14:00 da Karşıyaka Mahallesi Kanice Sokak No:51 Canik- SAMSUN adresinde yapılacaktır.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 16.07.2019 Salı günü aynı saatte yapılacaktır.
llyas YILMAZ Cemil GÜNGÖR
Kooperatif Başkanı Muhasip
GÜNDEM:
1. Açılış ve Yoklama
2. Başkanlık divanını seçimi ve saygı duruşu.
3. 2018 yılına ait yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası,
4. 2018 yılma ait bilançonun ve gelir- gider tablolarının seçimi ve ibrası,
5. 2019 yılı tahmini bütçesinin görüşülerek karara bağlanması ve ibrası.
6. Yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi ve ibrası,
7. Dilek ve temenniler.
8. Kapanış.