Yazdır

SMYRNA EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

20 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET


Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 20 Haziran 2019 Perşembe günü, Saat 18:00’de, Dokuz Eylül Mah. Akçay Cad. No:273 Gaziemir/İZMİR adresinde toplanacaktır.

Sayın ortaklarımızın belli gün ve saate yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısına bizzat teşrifleri veya kendilerini bir vekil aracılığıyla temsil ettirmeleri rica olunur. Vekâletname örneği yazımızın sonunda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Efe SAYIN Yasin MAZLUM


GÜNDEM

MADDE-1. Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
MADDE-2. Şirket Ana sözleşmesinin Sermaye başlıklı yedinci maddesinin tadil edilmesi,
MADDE-3. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME

SMYRNA EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Hissedarı bulunduğum Smyrna Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi’nin 20 Haziran 2019 Perşembe günü, Saat 18:00’de, Dokuz Eylül Mah. Akçay Cad. No:273 Gaziemir/İZMİR adresinde saat 18:00’de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ………………………’i vekil tayin ettim.


ORTAĞIN ADI, SOYADI :
ADRESİ :
İMZASI :