Yazdır

İLANEN TEBLİGAT
Adı Soyadı Baba Adı Doğum Tarihi Doğum Yeri
İsmail KELEŞ Mehmet 1920 Devrek


Yukarıda Adı geçenin mirasçılarına;
Ankara ili Mamak İlçesi Bahçelerüstü Mahallesinde kain tapunun 36142 Ada 1 nolu parselinde kayıtlı 731,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazdaki yapı ,6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’a göre riskli yapı olarak tespit edilmiş ve yıkılmıştır.
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. Maddesinin birinci fıkrası ve Uygulama Yönetmeliğinin 15. Maddesi uyarınca taşınmazın değeri 18/09/2019 tarih ve 2019-ÖZEL-108 nolu değerlendirme raporu ile CLS Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş’ne yaptırılmıştır. Değerleme Firması Tarafından arsanın 1 m2 sine 752 TL değer biçilmiştir. Taşınmazın tüm maliklerine toplantı yapılacağına dair davet 15.09.2019 tarihinde elden ulaştırılmıştır. Maliklerle 20.09.2019 tarihinde, saat 12.30’ da Emek Mahallesi Bişkek Caddesi No:26/4 Çankaya/ANKARA adresinde yapılan toplantı sonucunda FAHRİ ASLAN-BİRLİK İNŞAAT(SİNCAN V.D.**********) ile anlaşma yapılmasına ve daha önce yapılan sözleşmelerin kabul edilmesine, bir paylaşım listesi hazırlanmasına bu listenin ve toplantı karar tutanağının toplantıya katılmayanlara tebliğ edilmesine maliklerin üçte iki arsa payı oranı ile karar verilmiştir.
İş bu toplantı karar tutanağı ve ekleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yurt içi ve dışındaki yasal adreslerinize tebliğ edilemediğinden 6306 sayılı Kanun 6. maddesinin birinci fıkrası ve Uygulama Yönetmeliğinin 15. maddesinin ‘’…….Bu karar anlaşma şartlarını ihtiva eden teklif ile birlikte karara katılmayanlara noter vasıtasıyla veya 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilir……’’ hükmü uyarınca iş bu tebligat tarafınıza ilanen tebliğ olunur.
Bahse konu paylaşım listesinde;
1- İSMAİL KELEŞ’in 63,00 m2 Hissesinde BODRUM KAT KUZEY-BATI (55. Ve 56. Sokağa) CEPHELİ DAİRENİN %55 i yada 47,376.00 TL PARA teklif edilmiştir. Mirasçılar verasetteki hisseleri oranında murislerinin hisselerinden paylarını alacaktır.
Teklifin kabul edilmesi halinde tebliğin gazetede ilanı tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde yukarıda anılan firma ile Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ile Vekaletnamenin İmzalanması GEREKMEKTE olup , FAHRİ ASLAN ile Ahi Evran Mahallesi Denizyolu Sokak No : 16/4 Sincan /ANKARA adresinde veya TEL: 0542 657 39 42 numaralı telefonundan irtibata geçilebileceği, aksi taktirde;
6306 sayılı Kanunun 6. maddesinin birinci fıkrası ve Uygulama Yönetmeliğinin 15. maddesi hükümlerince anlaşma sağlamayan maliklerin arsa paylarının , anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satışının gerçekleşmesi için Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuruda bulunulacağı tarafınıza rica ve TEBLİĞ olunur. 17.10.2019 FAHRİ ASLAN