Yazdır

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU

İLANI VEREN KURUMUN;
UNVANI: T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU
ADRESİ: Üniversiteler Mah. 1597. Cad. No:13 Bilkent/ANKARA
“**********” vergi numaralı ve “ATAK FM RADYO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.” unvanlı kuruluşun Samsun il merkezinde izinsiz yayın yaptığı tespit edildiğinden 6112 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre adı geçen kuruluş hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yayınlarının durdurulması hususunda uyarılmasına karar verilmiştir.
MUHATAP KURULUŞUN;
UNVANI: “ATAK FM RADYO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.”
ADRESİ: Kale Mah. Osmaniye Cad. 145. Sokak Site İş Hanı No:10 Kat:4 İlkadım/SAMSUN
ÜST KURUL KARAR TARİHİ : 15.10.2019 SAYISI: 2019/42-5
Üst Kurula Samsun ili Çarşamba ilçesine yönelik yerel radyo (R3) lisans başvurusu bulunan ve 6112 sayılı yasanın Geçici 4 üncü maddesi kapsamında Üst Kurulca izin verilen yerleşim yerinde radyo yayınlarına devam eden “Atak FM Radyo Sanayi ve Ticaret A.Ş.” unvanlı ve "Atak FM" çağrı işaretli kuruluşunuzun, Samsun il merkezinde izinsiz yayın yaptığı tespit edilmiş olup, buna ilişkin Üst Kurulun 15.10.2019 tarihli ve 2019/42 sayılı toplantısında alınan 5 nolu karar ile;“...Üst Kurul kayıtlarında medya hizmet sağlayıcı kuruluş olarak yer alan ancak, 6112 sayılı Kanun’un Geçici 4’üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında yayın yapma hakkı olmamasına rağmen izinsiz yayın yaptığı ... tespit edilen ... “Atak FM Radyo Sanayi ve Ticaret A.Ş.” unvanlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, 6112 sayılı Kanun’un 33’üncü maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan “(2) Yayın lisansı olmasına rağmen lisans tipi dışında yayın yapan ve izinsiz verici tesis eden medya hizmet sağlayıcılar Üst Kurulca uyarılır, yapılan uyarıya rağmen izinsiz yayına devam edenler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanır.” hükmü ile Karasal Ortamda Yayında Olan Radyo ve Televizyon Kuruluşlarından Alınacak Televizyon Kanal ve Radyo Frekans Yıllık Kullanım Ücretlerine İlişkin Yönetmeliğin 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Radyo ve televizyon kuruluşları, Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında kullanımlarına verilen kanal ve frekans haricinde kanal ve frekans kullanarak yayın yapamazlar. İzinsiz kanal veya frekans kullanan kuruluşlar, bu yayınlarını durdurmaları için 15 gün süre verilerek uyarılır ve bu süre sonuna kadar durdurmadıkları takdirde Üst Kurulca vericileri mühürlenerek kapatılır ve Kanunun 33 üncü maddesi hükmüne göre işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.” hükmü uyarınca, izinsiz yayınlarını Daire yazısının tebliğ tarihi itibariyle 15 gün içerisinde durdurmaları yönünde UYARILMALARINA, yapılan uyarıya rağmen izinsiz yayınlara devam edilmesi halinde izinsiz yayınlara ait verici cihazlarının mühürlenerek durdurulmasına ve ilgili kuruluş yetkilileri hakkında 6112 sayılı Kanun’un 33’üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında Hukuk Müşavirliğince yasal işlem başlatılmasına..." yönünde karar verilmiştir. Buna göre, Samsun il merkezine yönelik 90.30 MHz frekansından yapmakta olduğunuz izinsiz radyo yayınlarını yazımızın tebliğ tarihi itibariyle 15 gün içinde durdurmanız ve neticeden Üst Kurula bilgi vermeniz gerekmektedir. Yapılan uyarıya rağmen izinsiz radyo yayınlarınızın devam ettiğinin tespit edilmesi halinde 6112 sayılı Kanun’un 33 üncü maddesi kapsamında işlem tesis edileceği 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.