Yazdır

BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


İzmir İli, Bornova İlçesi, Çamdibi Mahallesinde, 29J-IIc pafta 3784, 3785, 3786, 3787, 3790, 3791, 3858(kısmen) ve 11977 no.lu parselleri kapsayan alanda kayıtlı taşınmazlara 678 numaralı parselasyon planı uygulaması yapılmış ve söz konusu plan Belediye Encümenimizin 08.01.2019 tarih ve 02-60 sayılı kararı ile kabul edilerek; İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 18.07.2019 tarih 96772592.302.03-01.777 sayılı kararı ile onanmıştır.
Kabul edilen ve onanan parselasyon planı ve dağıtım cetvelinin bir nüshası, BİR AY süreyle 20.08.2019 tarihinden itibaren ilgililerinin incelemesi için Belediyemiz Etüt Proje Müdürlüğü koridorundaki ilan tahtasına asılmış ve ilgililerine tebligat yapılmıştır. Parselasyon planı ve dağıtım cetveli ilan süresinin sonunda kesinleşip tescil edilmek üzere Tapu Sicil Müdürlüğüne gönderilecektir.
Yukarıdaki parsel numaraları yazılı taşınmaz sahiplerine 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.