Yazdır


KONGRE İLANI


Türk Dişhekimleri Birliği Kocaeli Dişhekimleri Odası 17.0lağan Genel Kurul Toplantısı 25.04.2020 Cumartesi günü saat 10:00'da Sivil Toplum Merkezi 8 Nolu Salonda yapılacaktır. Tüzüğümüze göre seçim 26.04.2020 Pazar günü saat 09:00 -17:00 arasında Kocaeli Dişhekimleri Odasında yapılacaktır.
17.0lağan Genel Kurul çoğunluğu sağlanamazsa, toplantı 02.05.2020 Cumartesi günü Sivil Toplum Merkezi 8 Nolu Salonda saat 10:00, Organ seçimleri 03.05.2020 Pazar günü saat 09:00 - 17:00 arasında Kocaeli Dişhekimleri Odasında çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündemde yapılacaktır.
İLAN OLUNUR.

KOCAELİ DİŞHEKİMLERİ ODASI YÖNETİM KURULU
GÜNDEM
1- Açılış
2- Divan Seçimi
3- Saygı Duruşu/ İstiklal Marşı
4- Yönetim Kurulu adına Başkanın konuşması
5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
6- Kesin Hesap Raporunun okunması
7- Denetleme Kurulu Raporunun okunması
8- Yönetim ve Denetim Kurullarının Müzakeresi
9- Yönetim ve Denetim Kurulunun İbrası
10- Yeni dönem tahmini bütçenin okunarak karara bağlanması
11- Menkul ve gayrimenkul alım ve satımı için seçilecek Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
12- Oda Yönetim Kurulunda ve diğer organlarda görev alanlara verilecek harcırahın karara bağlanması
13- Yeni döneme ilişkin dilek ve temenniler
14- Seçime katılacak adayların belirlenmesi ve açıklanması
15- Bir gün sonrası organların seçimi (saat 9:00 - 17:00 arası)