Yazdır

Konya Ereğli ilçesi Kiraz Üreticileri Birliğinden

Olağan Genel Kurul İlanı

Konya Ereğli ilçesi Kiraz Üreticileri Birliği 2007-2018 yıllarına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 20.12.2019 tarihinde saat 14.00 de Konya Ereğli Ziraat odası toplantı salonu adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmak üzere yapılacaktır.Çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı 27.12.2019 tarihinde aynı yerde ve aynı saatte yapılacaktır.

Gündem

1- Açılış ve yoklama

2- Divan heyetinin seçimi

3- 2007 yılına ait denetim kurulu ve yönetim kurulu raporlarının okunarak ibra edilmesi

4- 2007 yılına ait Bilanço ve gelir tablosunun okunarak ibra edilmesi

5- 2008 yılına ait denetim kurulu ve yönetim kurulu raporlarının okunarak ibra edilmesi

6- 2008 yılına ait Bilanço ve gelir tablosunun okunarak ibra edilmesi.

7- 2009 yılına ait denetim kurulu ve yönetim kurulu raporlarının okunarak ibra edilmesi

8- 2009 yılına ait Bilanço ve gelir tablosunun okunarak ibra edilmesi

9- 2010 yılına ait denetim kurulu ve yönetim kurulu raporlarının okunarak ibra edilmesi

10- 2010 yılına ait Bilanço ve gelir tablosunun okunarak ibra edilmesi

11- 2011 yılına ait denetim kurulu ve yönetim kurulu raporlarının okunarak ibra edilmesi

12- 2011 yılına ait Bilanço ve gelir raporunun okunarak ibra edilmesi

13- 2012 yılına ait denetim kurulu ve yönetim kurulu raporlarının okunarak ibra edilmesi

14- 2012 yılına ait Bilanço ve gelir tablosunun okunarak ibra edilmesi

15- 2013 yılına ait denetim kurulu ve yönetim kurulu raporlarının okunarak ibra edilmesi

16- 2013 yılına ait Bilanço ve gelir tablosunun okunarak ibra edilmesi

17- 2014 yılına ait denetim kurulu ve yönetim kurulu raporlarının okunarak ibra edilmesi

18- 2014 yılına ait Bilanço ve gelir tablosunun okunarak ibra edilmesi

19- 2015 yılına ait denetim kurulu ve yönetim kurulu raporlarının okunarak ibra edilmesi

20- 2015 yılına ait Bilanço ve gelir tablosunun okunarak ibra edilmesi

21- 2016 yılına ait denetim kurulu ve yönetim kurulu raporlarının okunarak ibra edilmesi

22- 2016 yılına ait Bilanço ve gelir tablosunun okunarak ibra edilmesi

23- 2017 yılına ait denetim kurulu ve yönetim kurulu raporlarının okunarak ibra edilmesi

24- 2017 yılına ait Bilanço ve gelir tablosunun okunarak ibra edilmesi

25- 2018 yılına ait denetim kurulu ve yönetim kurulu raporlarının okunarak ibra edilmesi

26- 2018 yılına ait Bilanço ve gelir tablosunun okunarak ibra edilmesi

27- 2019 yılına ait tahmini bütçesinin kabulü

28- Birliğin fesih kararının görüşülerek karara bağlanması

29- Dilek ve temenniler.