Yazdır
EREĞLİ KİRAZ ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

Olağan genel kurul toplantısına davet

EREĞLİ KİRAZ ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01096082
Şehir : Konya / Ereğli
Yayınlandığı Gazeteler

EREĞLİ GÜNEŞ 05.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Üyeler
Toplantı Tarihi
:
20.12.2019 14:00

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Tarif:
Madde 1 - (Değişik madde: 21.04.2004 - 5146 S.K/Madde 1)
Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir.

Anasözleşmeye konacak hükümler:
II - İhtiyari hükümler:
Madde 5 - Anasözleşme ayrıca aşağıdaki hususları da kapsıyabilir.
1. Genel kurulun toplantısı, kararların alınması, oyların kullanılması hakkındaki hükümler;
2. Kooperatifin çalışma şekline dair esaslar;
3. Kooperatifin birliklerle olan münasebetleri;
4. Kooperatifin diğer bir kooperatifle birleşmesine ait hükümler;
5. Kooperatifin süresi.

III - Yorumlayıcı hükümler:
Madde 6 - 5 inci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı hususlar hakkında anasözleşmede hüküm olmadığı takdirde aşağıdaki hükümler uygulanır.
1. Genel kurul, kooperatifi temsile yetkililer tarafından imzalanan taahütlü mektuplarla veya mahalli gazete ile köylerde ise yazılı olarak imza karşılığı toplantıya çağrılır.
2. Kooperatifin faaliyeti; kooperatifin amacı ve çalışma konusuyle sınırlıdır.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1163.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Konya Ereğli ilçesi Kiraz Üreticileri Birliğinden

Olağan Genel Kurul İlanı

Konya Ereğli ilçesi Kiraz Üreticileri Birliği 2007-2018 yıllarına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 20.12.2019 tarihinde saat 14.00 de Konya Ereğli Ziraat odası toplantı salonu adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmak üzere yapılacaktır.Çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı 27.12.2019 tarihinde aynı yerde ve aynı saatte yapılacaktır.

Gündem

1- Açılış ve yoklama

2- Divan heyetinin seçimi

3- 2007 yılına ait denetim kurulu ve yönetim kurulu raporlarının okunarak ibra edilmesi

4- 2007 yılına ait Bilanço ve gelir tablosunun okunarak ibra edilmesi

5- 2008 yılına ait denetim kurulu ve yönetim kurulu raporlarının okunarak ibra edilmesi

6- 2008 yılına ait Bilanço ve gelir tablosunun okunarak ibra edilmesi.

7- 2009 yılına ait denetim kurulu ve yönetim kurulu raporlarının okunarak ibra edilmesi

8- 2009 yılına ait Bilanço ve gelir tablosunun okunarak ibra edilmesi

9- 2010 yılına ait denetim kurulu ve yönetim kurulu raporlarının okunarak ibra edilmesi

10- 2010 yılına ait Bilanço ve gelir tablosunun okunarak ibra edilmesi

11- 2011 yılına ait denetim kurulu ve yönetim kurulu raporlarının okunarak ibra edilmesi

12- 2011 yılına ait Bilanço ve gelir raporunun okunarak ibra edilmesi

13- 2012 yılına ait denetim kurulu ve yönetim kurulu raporlarının okunarak ibra edilmesi

14- 2012 yılına ait Bilanço ve gelir tablosunun okunarak ibra edilmesi

15- 2013 yılına ait denetim kurulu ve yönetim kurulu raporlarının okunarak ibra edilmesi

16- 2013 yılına ait Bilanço ve gelir tablosunun okunarak ibra edilmesi

17- 2014 yılına ait denetim kurulu ve yönetim kurulu raporlarının okunarak ibra edilmesi

18- 2014 yılına ait Bilanço ve gelir tablosunun okunarak ibra edilmesi

19- 2015 yılına ait denetim kurulu ve yönetim kurulu raporlarının okunarak ibra edilmesi

20- 2015 yılına ait Bilanço ve gelir tablosunun okunarak ibra edilmesi

21- 2016 yılına ait denetim kurulu ve yönetim kurulu raporlarının okunarak ibra edilmesi

22- 2016 yılına ait Bilanço ve gelir tablosunun okunarak ibra edilmesi

23- 2017 yılına ait denetim kurulu ve yönetim kurulu raporlarının okunarak ibra edilmesi

24- 2017 yılına ait Bilanço ve gelir tablosunun okunarak ibra edilmesi

25- 2018 yılına ait denetim kurulu ve yönetim kurulu raporlarının okunarak ibra edilmesi

26- 2018 yılına ait Bilanço ve gelir tablosunun okunarak ibra edilmesi

27- 2019 yılına ait tahmini bütçesinin kabulü

28- Birliğin fesih kararının görüşülerek karara bağlanması

29- Dilek ve temenniler.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.