Yazdır

GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş


OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI


Yönetim Kurulu’nun, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan TAVLI başkanlığında 05.09.2019 tarihli toplantısında alınan 2019/26 sayılı karar gereğince aşağıda belirtilen gündemi görüşüp karara bağlamak için Genel Kurul üyelerinin toplantıya çağrılmasına karar verilmiştir. GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 31.10.2019 tarihinde saat 14.00’de Valilik toplantı salonunda TTK. 414. Maddesine göre aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1- Açılış konuşması
2- Divan teşekkülü.
3- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi.
4- Volkan USLU’nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yeni Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi.
5- Dilek ve temenniler.
6- Kapanış.