Yazdır

T.E.B 16. BÖLGE DENİZLİ ECZACI ODASI GENEL KURUL İLANI

6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu gereğince odamızın 2019 yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemle çoğunluklu olarak 21 Eylül 2019 Cumartesi günü saat 13.30’da Oda Hizmet Binamızda; çoğunluk sağlanamadığı takdirde, çoğunluğa bakılmaksızın 28 Eylül 2019 Cumartesi günü saat 13.30’da yine Oda Hizmet Binamızda yapılacaktır.
Oda organlarının seçimi ise 29 Eylül 2019 Pazar günü saat 09.00–17.00 arası Oda Hizmet Binamızda yapılacaktır.
GÜNDEM:
1-Açılış
2-Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi (Başkan, Başkan Yardımcısı, iki Kâtip)
3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması
5-Yönetim Kurulu Mali Raporunun Okunması
6-Denetleme Kurulu Raporunun Okunması
7-Raporların Görüşülmesi
8-Raporların Ayrı Ayrı İbrası ve Onaylanması
9-2019-2020 yılı Tahmini Bütçenin Sunulması ve Onaylanması
10-Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Haysiyet Divanı, Büyük Kongre
Delegeliği Asil ve Yedek Adayların Belirlenmesi
11-Dilek ve Temenniler
12-Kapanış


16. Bölge Denizli Eczacı Odası
Yönetim Kurulu