Yazdır

KONYA ECZACI ODASI
2019 YILI OLAĞAN SEÇİMLİ KONGRESİ

Odamızın 2019 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurulu’nun 06 Eylül 2019 Cuma günü saat 14.00’de Aşkan Mh. Yaka Cd. No:111 adresindeki 5. Bölge Konya Eczacı Odası Ahmet Keleşoğlu Sosyal Tesisleri Uzm. Ecz. Harun KIZILAY Konferans Salonunda çoğunluklu olarak, çoğunluk sağlanamazsa 07 Eylül 2019 Cumartesi günü saat 13.30’da çoğunluğa bakılmaksızın aynı yerde aşağıdaki gündem doğrultusunda yapılmasına, seçimlerin ise 08 Eylül 2019 Pazar günü saat 09.00-17.00 arasında yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla.
GÜNDEM

1. Açılış
2. Genel Kurul Divanının Oluşturulması (1 Başkan,1 Başkan Vekili, 2 Sekreter)
3. Saygı Duruşu-İstiklal Marşı
4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması
5. Yönetim Kurulu Mali Raporunun Okunması
6. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması
7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Mali Raporu ve Denetleme Kurulu Raporlarının ayrı ayrı İbrası
8. 2019-2020 Bütçe Tasarısının sunulması, görüşülmesi, onaylanması
9. Yeni seçilecek Yönetim Kuruluna bölümler arası aktarma yapma yetkisinin verilmesi
10. Dilek ve Öneriler
11. Yeni oluşturulacak Eczacı Odası organları için adayların tespiti.
12. Kapanış