Yazdır

4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI

2019 YILI SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI


SAYIN ÜYEMİZ;

Adana Eczacı Odasının 2019 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem ile 06.09.2019 Cuma günü saat 10.00 da Adana Eczacı Odası Ecz. Ali Aysan Konferans Salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluğa bakılmaksızın;
Genel Kurul Toplantısı (Asıl Toplantı) 14.09.2019 Cumartesi günü saat 11.00-17.00 arasında Adana Eczacı Odası Ecz. Ali Aysan Konferans Salonunda yapılacaktır.
Adana Eczacı Odası kurullarının seçimi ise Genel Kurulu takip eden 15.09.2019 Pazar günü saat 09.00-17.00 arasında Adana Eczacı Odası Hizmet Binasında yapılacaktır.
Üyelerimize önemle duyurulur.

4.Bölge Adana Eczacı Odası
Yönetim Kurulu
GÜNDEM

 1. Açılış
 2. Genel Kurul Divan Seçimi
 3. Saygı Duruşu
 4. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu Sunumu
 5. Yönetim Kurulu Mali Raporu Sunumu
 6. Denetleme Kurulu Raporu Sunumu
 7. Raporların Görüşülmesi
 8. Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporlarının Ayrı Ayrı İbrası
 9. 2019/2020 Tasarı Bütçesinin Görüşülmesi ve Onaylanması
 10. Adayların Belirlenmesi
 11. Dilek ve Öneriler
 12. Kapanış

13.Seçimler 15.09.2019 Pazar günü 09:00-17:00 saatleri arasında Adana Eczacı Odası Hizmet Binasında yapılacaktır.

Not: TBMM’ de 23.02.1995’de kabul edilen 4078 nolu Yasa madde 1’e göre “Oda Umumi Heyetinin her nevi toplantılarına oda üyelerinin katılmaları zorunludur. Geçerli bir mazereti olmaksızın Umumi Heyet Toplantılarına katılmayanlar ile seçimli toplantılarda oy kullanmayanlar yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılırlar.” Katılamayacak durumda olan üyelerimizin mazeret belgelerini Divan Başkanlığı’na veya Adana Eczacı Odasına iletmeleri ve mazeretlerinin kabulü gerekmektedir.