Yazdır

TOPLANTIYA ÇAĞRI

SINIRLI SORUMLU MAVİ GÖL ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ Yönetim kurulumuz 13/05/2019 günü toplanarak, kooperatifimizin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısının, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.
Genel kurul toplantısının 20/06/2019 tarihinde, saat 18.00'de Yeniyol Mahallesi Kulaksız Sokak Özkorkmaz Apartmanı (Türk Ocakları) No:2/2 Çorum adresinde yapılmasına, birinci toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının aynı gündem dahilinde 27/06/2019 tarihinde aynı saat ve aynı yerde yapılmasına, toplantıya ilişkin duyuru ve çağrı işlemleri için ortaklara gazete ilanı yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM :
1. Açılış Yoklama
2. Başkanlık divanının oluşturulması ve tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi
3. Yönetim kurulu yıllık çalışma raporu ve denetim raporu görüşülmesi.
4. Bilanço, envanter ve gelir tablosu hesaplarının okunması ve görüşülmesi
5. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibrası
6. Üye aidatlarının ve huzur hakkının görüşülmesi
7. Tahmini bütçenin görüşülmesi
8. Dilek ve temenniler
9. Kapanış