Yazdır

SINIRLI SORUMLU DÖRTNAR TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin 2019 hesap yılına ait olağan genel kurul toplantısı 19.03.2020 tarihinde Perşembe günü saat 10:30 da Numune Evler Mahallesi Dumlupınar Caddesi No:5 DÖRTYOL adresindeki kooperatif idare binası toplantı salonunda yapılarak aşağıdaki gündem müzakere edilecektir.

İlk toplantıda çoğunluk olmadığı taktirde ikinci toplantı 04.04.2020 tarihinde Cumartesi günü aynı yerde ve saatte yapılacağından sayın ortaklarımızın bu toplantıda hazır bulunmalarını önemle rica ederiz.

SAYGILARIMIZLA
Yönetim Kurulu Adına
Başkan
M.Fatih ATEŞ

GÜNDEM:
1-Açılış
2-Divan Heyeti Seçimi
3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4-Yönetim ve denetim kurulu çalışma raporlarının okunması
5-2019 yılına ait bilanço ve gelir gider farkı hesaplarının okunması
6-Çalışma raporlarıyla hesaplar hakkında görüşme açılması,raporlar ile hesapların kabul veya reddine karar alınması
7-Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı oylama yapılarak ibra edilmesi
8-2020 Yılı tahmini gelir ve gider bütçelerinin okunması,görüşülmesi,bütçelerin kabulü halinde harcamalar ve aktarmalar için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
9-Yaptıkları çalışmalar ve yüklenmiş oldukları sorumluluğa karşılık olmak üzere yönetim kurulu başkanı ile murahhas üyeye verilecek ücret,yönetim ve denetim kurulu üyelerine ayrılacak huzur hakları ve ödenekler ile görevli gönderilecek yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile personellerin iş takibi ile ilgili yol,yemek,konaklama,vasıta ve diğer giderlerinin kooperatif bütçesinden ödenmesine karar alınması.
10-2019 yılına ait bilanço karının ortaklara dağıtılmayarak işletme sermayesi olarak kullanılmasına karar alınması.
11-Günlük ihtiyaçları karşılamak için kasada tutulacak nakit tutarının belirlenmesi .
12-Personel maaş düzenlemesinin Ocak ayında yapılması ve personel alımı için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
13-Dilekler ve temenniler
14-Kapanış.