Yazdır

TEKSİF SENDİKASI KOCAELİ ŞUBESİ
KONGRE İLANI


Sendikamız Kocaeli Şubesi 15.Olağan Genel Kurulunun 09 ŞUBAT 2020 Pazar günü
saat 10.00 da Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı No 26 İZMİT / KOCAELİ adresindeki Emexotel Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanmasına; ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 16 ŞUBAT 2020 günü aynı yer ve saatte yapılmasına, Genel Yönetim Kurulumuz; 6356 sayılı Sendikalar Kanununun 14 üncü ve Tüzüğümüzün 28 inci maddeleri gereğince 02/01/2020 tarih ve 22/176 sayı ile karar vermiştir.
Gereğini bilgilerinize arz ederiz.GÜNDEM
1- Yoklama ve Açılış
2- Genel Kurul Divan Seçimi ve Saygı Duruşu
3- Raporların okunması ve Müzakeresi
4- Misafirlerin Konuşması
5- Kurulların İbrası
6- Seçimler
a) Şube Başkanı Seçimi
b) Şube Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
c) Şube Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
d) Şube Disiplin kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
e) Genel Merkez Genel Kurul Delegelerinin Seçimi
7- Kapanış