Yazdır

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Ankara Büyükşehir Belediyemiz Meclisinin 15.11.2019 tarih 1513 sayılı kararı ile onaylanan “Çankaya İlçesi Karataş Mahallesi Kırsal Yerleşim Alanı ve Çevresi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” Başkanlığımız ilan panosunda 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.