Yazdır

BALIKESİR İLİ
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA
VAKFI BAŞKANLIĞI
S.Y.D.V. MÜTEVELLİ HEYET SEÇİMİ İLANI

5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 19.maddesi gereğince; İl dahilinde ki mahalle muhtarları Valinin çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kendi aralarından seçecekleri iki muhtar üye ile İl de kurulan ve bu konuda belirlenen amaçlara yönelik faaliyet de bulunan Sivil Toplum Kuruluş yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri iki temsilcinin İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev alması hükme bağlanmıştır.
Bu nedenle;
2020 yılı İl Vakıf Mütevelli Heyetinde görev alacak mahalle muhtarları ile sivil toplum kuruluş yöneticilerini belirlemek amacıyla 18.12.2019 Çarşamba günü;
İlimizdeki Mahalle Muhtarları ile saat 11.00 de; Hükümet Konağı 2.katta bulunan Necatibey Toplantı Salonunda;
3294 Sayılı Kanunda belirlenen amaca yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluş yöneticileri ile aynı tarih ve günde saat 14.00 de; Hükümet Konağı 2.katta bulunan Kurtdeli Mehmet Pehlivan Toplantı salonunda katılanlar arasından seçim yapılacaktır.

İlan Olunur.

BALIKESİR İLİ SOSYAL
YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA
VAKFI BAŞKANLIĞI