Yazdır

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı
Meclis Müdürlüğü Büyükşehir Belediye Meclisi

Sayın Üyelerine;

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2560 Sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş Yasası’nın 3009 sayılı Yasa ile değişik 5. maddesi uyarınca Mayıs ayında İSKİ Genel Kurulu olarak toplanması gerekmektedir.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 8. seçim dönemi 1. toplantı yılında yapacağı 2019 yılı Mayıs ayı İSKİ Genel Kurul toplantıları aşağıda belirtilen gündem ile icra edilecektir.
İSKİ Genel Kurul toplantılarının ilk birleşimi 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü saat:15.00’te yapılacağından belirtilen gün ve saatte Saraçhane’de bulunan Belediye Sarayı A Blok içindeki Meclis Toplantı Salonuna teşriflerinizi rica ederim.TEKLİFLER:

  1. Denetçi Seçimi hk. İSKİ Genel Müdürlüğü teklifi. (2019/371)
  2. Denetçi Raporu hk. İSKİ Genel Müdürlüğü teklifi. (2019/372)
  3. Yönetim Kurulu Denetçi Raporu hk. İSKİ Genel Müdürlüğü teklifi. (2019/373)
  4. 2018 Yılı Faaliyet Raporu hk. İSKİ Genel Müdürlüğü teklifi. (2019/375)
  5. 2018 Yılı Mali Raporları hk. İSKİ Genel Müdürlüğü teklifi. (2019/374)
  6. "İSKİ Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması hk. İSKİ Genel Müdürlüğü Teklifi.(2019/376)