Yazdır

İLAN
MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sahibata ( Şükran ) Mahallesi 27913 ada 6, 7 no.lu parseller,277 ada 8 no.lu parsel, 41641 ada 1, 2 no.lu parseller, 41639 ada 1, 2 no.lu parseller, 41616 ada 1, 2 no.lu parseller, 41617 ada 1, 2 no.lu parsellerin bulunduğu bölgede (M623 no.lu düzenleme sahası), 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi gereğince arazi ve arsa düzenlemesi Meram Belediye Encümeni’nin 29/01/2020 tarih 2020/139 sayılı kararı, Belediye Encümeninin 12/02/2020 tarih ve 2020/207 sayılı kararı ile onanmış olup, Yeni Şehir Mah. Azerbeycan Cad. No:5 Meram/KONYA 2. Kat Meram Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ilan panosunda 18/02/2020 tarihinden itibaren 1(bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.
İlan olunur