Yazdır

İ L A N
YEŞİLYURT BELEDİYESİ
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN


İnönü Mahallesi 286 ada 35 parsel numaralı taşınmaza ait imar planı değişikliği, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 03/09/2019 tarih ve 234 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/11/2019 tarih ve 390 sayılı kararı, Gündüzbey Mahallesi 279 parsel numaralı taşınmaza ait imar planı değişikliği, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 05/11/2019 tarih ve 310 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 26/11/2019 tarih ve 406 sayılı kararı, Mollakasım Mahallesi 319 ada 8, 136 ve 137 parsel numaralı taşınmaza ait imar planı değişikliği, Yeşilyurt Belediye Meclisinin 18/10/2019 tarih ve 291 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/12/2019 tarih ve 436 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan İmar Planı değişiklikleri 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi hükümleri gereği, Yeşilyurt Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ilan panosunda ve www.yesilyurt.bel.tr internet sitesinde 06/01/2020 tarihinden itibaren ''30'' gün süre ile askıya çıkarılmıştır.
İLAN OLUNUR