Yazdır

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN


Planın Özü : MALTEPE ilçesi, Başıbüyük Mahallesi, 15676 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı ; Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilerek; Büyükşehir Belediye Başkanınca 02.10.2019 tarihinde onaylanmış olup, Başkanlığımız Saraçhane Hizmet Binası Planlama Müdürlüğü 5. Kat ilan panosunda ve www.ibb.gov.tr web sayfasında bir ay süre ile askıya çıkarıldığı ilan olunur.