Yazdır

İLAN
YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar adalarının Parselasyon planları, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 19.maddesi uyarınca Encümence onaylanmış olup, 30 gün süreyle Belediye İmar Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.

Halkın bilgisi olmak üzere ilan olunur.


S.NO

PAFTA

ADA

PARSEL

PLAN ADI

ENC.KARAR
TARİH/NO

1
H22D.07B.2A 4080 1-2 Duaçınarı-Anadolu-Vatan
Uygulama İmar Planı
04.07.2019/2736
2 H22d.02c.3a 3973 40-41 1/1000 Ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı 09.07.2019/2752
3 H22D.020.3C 4021 3 1/1000 Ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı 11.07.2019/2853
4 H22D.09A.1D 5649 7-8-9-10 1/1000 Ölçekli Fidyekızık-Esenevler
Uygulama İmar Planı
16.07.2019/2877
5 H22d.08a.4b 3792 11 Sinandede-Eğitim
Uygulama İmar Planı
23.07.2019/2978
6 H22D.02C.3C 3993 1-2-3 1/1000 Ölçekli Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı 23.07.2019/2979
7 H22D.08B.2D 2506 22-23 1/1000 Ölçekli Fidyekızık-Esenevler
Uygulama İmar Planı
23.07.2019/2980
8 H22D.02C.3C 4699/4699 1-20-18-19 Ankara Yolu Kuzeyi 1.Bölge Uygulama İmar Planı 23.07.2019/2981
9 H22d.08a.1a 4649 6-7 Duaçınarı-Anadolu-Vatan
Uygulama İmar Planı
23.07.2019/2982
10 H22d.07c.2a 975 1 1/1000 Ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık
Uygulama İmar Planı
23.07.2019/2983
11 H22d.09b.2d 5650 16-17 1/1000 Ölçekli Değirmenönü-Karapınar Uygulama İmar Planı 23.07.2019/2984