Yazdır

İLAN
TEKKEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDANTekkeköy ilçesi Kutlukent tapunun 637 ada 1 ve 2 parseller, 215 ada 6 parsel ve 243 ada 1 parselin bulunduğu alanda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması yapılması Belediyemiz Encümeninin 26.04.2019 tarih 13/55 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri 07.05.2019 tarih ve 15/62 Sayılı Encümen Kararı ile uygun görülerek onanmıştır.
Hazırlanan parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri 06.08.2019 tarihinden itibaren 1 ( Bir ) ay süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır.
3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 19.Maddesi gereğince ilan olunur.