Yazdır

AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N


İlçemiz Efendi mahallesi 1897 ada 1-2-3-4-5-6 parseller ve 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine göre düzenleme ortaklık payı sonucu oluşan ve parkta kalan tescil dışı 1895 ada 13 parselin imar adasında kalan kısmının ihdas edilerek oluşacak alana 3194 sayılı imar kanununun 18.maddesi ve 3290 sayılı yasanın Ek. 1.maddesine göre 10.01.2018 tarih ve 2018/33 sayılı Akhisar Belediyesi Encümen kararına göre düzenleme sınırı verilmiş olup, 11.07.2018 tarih ve 2018/1544 sayılı Manisa Büyükşehir Belediyesi encümen kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu düzenleme sınırı alanında imar uygulaması ve tapuya tescili işi Akhisar Belediyesi Harita Mühendisi Süleyman BAL tarafından 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi ve 3290 sayılı yasanın Ek 1. maddesine göre imar uygulaması kapsamında ölçü krokileri , dağıtım cetvelleri ve parselasyon planlarını hazırlamıştır. 27.05.2019 tarih ve 703 sayılı Akhisar Belediyesi encümen kararına göre askıya asılmasına karar verilen imar uygulaması işi 24.06.2019 tarihinde askıya asılacak olup 1 ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosunda askıda kalacaktır.

İmar uygulamasındaki parsel sahiplerine ilan olunur.