Yazdır

T.C.
SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ
Emlak ve İstimlak MüdürlüğüAdana İli, Seyhan İlçesi, Sucuzade 48 ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 parselleri 49 ada 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 parselleri 50 ada 1, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 53, 54, 63, 64, 72, 84, 85, 86, 201 parselleri 51 ada 29, 82, 83, 84, 110, 111, 114, 116, 117 parselleri 52 ada 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 26, 32, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 77, 78, 79, 201, 202, 203 parselleri 61 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parselleri 62 ada 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 37 parselleri 69 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 64, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 201, 202, 203, 204, 205 parselleri 1342 ada 8, 9, 11, 16 parselleri 1718 ada 26, 28, 31, 42, 43, 48, 49 parselleri kapsayan alanda Seyhan Belediye encümeninin 15.05.2019 tarih ve 384 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 18. ve 19. maddeleri ile 2981/3290 sayılı kanunun Ek:1 maddesi gereğince Kısmi Arazi ve Arsa Düzenlemesi işi yapılmış, parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri Emlak ve İstimlâk Müdürlüğün’de bir (1) ay süreyle askıya çıkarılmıştır. Askı süresi sonunda parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri kesinleşecektir.

İlgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen duyurulur.