Yazdır

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN


Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2018 tarih ve 1709 sayılı kararı ile onaylanan, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.02.2019 tarih ve 6451 sayılı kararı ile uygun görülen Çankaya İlçesi, Eti Mahallesi, Mülkiyeti TEDAŞ’a Ait 29228 Ada 1 No’lu Taşınmazın 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Başkanlığımız ilan panosunda 30(otuz) gün süreyle askıya çıkarılmıştır.

İlanen ilgililere duyurulur.