Yazdır

İLANEN TEBLİGAT
DİYARBAKIR VALİLİĞİ YATIRIM VE İZLEME KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN


Aziz AYGÜN (T.C:**********) isimli şahıs adına Başkanlığımızca düzenlenen 15.10.2019 tarihli ve 23715 sayılı olur ödeme emri (İdari Para Ceza Kararı: 20.260.80 TL); şahsın Nüfus Müdürlüğünde kayıtlı adresi ve başkaca tebligat adresi tespit edilememiştir. Bu ilanın tebliğinden itibaren bir ay içerisinde, Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat edilmesi veya taahhütlü olarak adres bildirmesi halinde resmi tebligat yapılacağı, aksi takdirde bir ayın sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 103, 104, 105, 106. maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.