Yazdır

TERMOBİMS ISI YALITIMLI HAFİF YAPI ELEMANLARI VE MADENCİLİK

İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İLANI

2016 – 2017 – 2018 yılları olağan genel kurul toplantısının 07.10.2019 Pazartesi günü saat 11:00 de Yazır Mahallesi Gülsarayı Sokak Ant İş Merkezi No:P10 Selçuklu/KONYA adresinde Türk Ticaret Kanunu’nun 414. maddesi gereğince aşağıda belirtilen gündem dahilinde yapılacaktır. Aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, sayın ortaklarımızın anılan tarih yer gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM

  1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

  2. 2016-2017-2018 yılları Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

  3. 2016-2017-2018 yılları Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

  4. 2016-2017-2018 yılları Yönetim kurulunun ibrası.

  5. 2016-2017-2018 yılları Kâr-Zararları hakkında karar alınması.

  6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

  7. Yeni Dönem Yönetim kurulunun tayin ve tespiti.

  8. Dilek ve temenniler ile kapanış.

AÇIKLAMALAR

1- Şirketimizin 2016 – 2017 – 2018 yıllarına ait yönetim kurulu raporu ile bilanço ve gelir tabloları toplantıya tekaddüm eden on beş gün süre ile şirket merkezinde ortakların tetkikine amade bulunmaktadır.

2- Toplantıya bir temsilci vasıtası ile katılmak isteyen ortaklarımızın aşağıda örneğe uygun NOTERDEN tasdikli bir vekaletname ile toplantıda hazır bulunmasını temin etmelerini rica ederiz

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

TERMOBİMS ISI YALITIMLI HAFİF YAPI ELEMANLARI VE MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Sahibi olduğum …………………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Termobims Isı Yalıtımlı Hafif Yapı Elemanları ve Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 07.10.2019 tarihinde Yazır Mahallesi Gülsarayı Sokak Ant İş Merkezi No:P10 Selçuklu/KONYA adresinde saat 11:00’de yapılacak 2016-2017-2018 yıllarına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ..................................................'yı vekil tayin ettim.

Şirketin sermayesi : 3.600.000,00 TL

Vekaleti verenin hisse adedi :

Vekaleti verenin oy miktarı :

Vekaleti verenin adresi :

Vekalet verenin adı soyadı :

Tarih ve imza :