Yazdır

DULKADİROĞLU SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
01.01.2019 - 31.12.2019 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

Cari Dönem (TL)

PASİF (KAYNAKLAR)

Cari Dönem (TL)

1 - DÖNEN VARLIKLAR

3 -

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

10 - Hazır Değerler

198.455,98

36

- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler

60.027.07

102

- Bankalar

196.755,98

360

- Ödenecek Vergi ve Fonlar

19.949,23

108 - Diğer Hazır Değerler

1.700,00

361

- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

40.077,84

12 - Ticari Alacaklar

500,55

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI

60.027,07

126 - Verilen Depozito ve Teminatlar

500,55

15 - Stoklar

9.414,32

4 - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

157 – Diğer Stoklar

9.414,32

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

208.370,85

5 - ÖZ KAYNAKLAR

2 - DURAN VARLIKLAR

50- Ödenmiş Sermaye

50.000,00

25 - Maddi Duran Varlıklar

485.303,48

500- Sermaye ( Mal Varlığı )

50.000,00

254 - Taşıtlar

205.993,08

57- Geçmiş Yıllar Karları (Gelir Fazlaları)

2.925.749,48

255 - Demirbaşlar

279.310,40

570- Geçmiş Yıllar Gelir Fazlaları

2.925.749,48

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

485.303,48

58 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)

2.288.568,66

580 - Geçmiş Yıllar Gider Fazlaları (-)

2.288.568,66

59 - Dönem Net Karı (Net Zararı)

53.533,56

591 - Dönem Net Zararı (Dönem net Gider
Fazlası) (-)

53.533,66

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

633.647,26

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

693.674,33

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

693.674,33


DULKADİROĞLU SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
01.01.2019 - 31.12.2019 TARİHLİ GELİR GİDER TABLOSU

1) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI

16.138.168,63

A) BRÜT SATIŞLAR

16.138.168,63

Diğer Gelirler

7.232.787,63

Bağış ve Yardımlar

8.905.381,00

B) SATIŞ İNDİRİMLERİ

(0,00)

C) NET SATIŞLAR

16.138.168,63

D) SATIŞLARIN MALİYETİ

(0,00)

E) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI

16.138.168,63

2) FAALİYET KARI

(16.191.702,18)

A) FAALİYET GİDERLERİ

(16.191.702,18)

Genel Yönetim Giderleri

(2.783.960,62)

Amaca Yönelik Giderler

(13.407.741,56)

B) DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR

(0,00)

C) DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR

(0,00)

D) FİNASMAN GİDERLERİ

(0,00)

3) OLAĞAN KAR

0,01

A) OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR (GELİR VE GELİR FAZLALARI)

0,00

B) OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR

0,01

Önceki Dönem Gider ve Zararlar

0,01

4) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

53.533,56

A) DÖNEM NET KARI / ZARARI (DÖNEM GELİR / GİDER FAZLASI)

53.533,56