Yazdır

İLAN
T.C. GELİBOLU BELEDİYESİ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Gelibolu Belediye Meclisinin 04.10.2019 tarih ve 131 sayılı kararıyla kabul edilen “Gelibolu Belediyesi Belediye Emir ve Yasaklarına Dair Yönetmelik”, Gelibolu Belediyesi internet sitesinden kamuoyuna sunulmuştur.
Yönetmelik kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, Belediyelere yüklediği görevlerin yerine getirilmesi ve bu çerçevede; Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçede; esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ve ilçe halkının; imar, trafik, defin ve mezarlıklar, çevre ve temizlik v.b, mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının karşılanması ve belediye hizmetlerinin, mevzuata uygun ve sağlıklı yürütülmesi işini kanunların ve ilgili diğer mevzuatın, belediyeye verdiği yetki çerçevesinde; Belediye emir ve yasakları konulması, uygulanması ve muhalif hareket edenler ve uymayanlar hakkında, kanunlarda belirtilen cezaların verilmesi amacıyla düzenlenmiştir.
Bu çerçevede yayınlanan metinde yönetmeliğin kapsamı, hukuki dayanağı olan kanunlar, Belediye Zabıtasının niteliği, sorumluluğu, hizmet sırasında uyulacak esaslar ve kurumsal bağlılık çerçevesi açıklanmış, Zabıtanın görev ve görev alanı belirlenmiştir.
İlçe halkının huzur, sükûn, sağlık ve selametiyle ilgili emir ve yasakların kapsamı maddeler halinde açıklanmış, belediye hizmetleri, nizam ve iltizamla ilgili düzenlemeler, trafik ve toplu taşımayla ilgili emir ve yasaklar, çevre ve gürültü kirliliğiyle ilgili emir ve yasaklar, yapı işleriyle ilgili emir ve yasaklar, umuma mahsus yerler ile meskun mahalde hayvan bulundurulması ve beslenmesiyle ilgili emir ve yasaklar, tartı aletleriyle ilgili emir ve yasaklar, umuma açık tuvaletler ile ilgili kurallar, kullanılmış eşya satanlarla ilgili emir ve yasaklar, ilan-reklam ile ilgili emir ve yasaklar, gezici gıda satıcılarıyla ilgili emir ve yasaklar, işyerleriyle ilgili emir ve yasaklar, yiyecek-içecek üreten ve satan yerlerle ilgili emir ve yasaklar, daimi ve geçici pazar yerleri kurulma koşulları ile denetleme ve cezai hükümler başlıklarından oluşan yönetmelik, Belediyemizin internet sitesinden (www.gelibolu.bel.tr) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
İLANEN DUYRULUR.