Yazdır

ERENKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

Müdürlüğümüzce aşağıda unvanları yer alan firmalar adına tescilli muhtelif sayı/tarihli beyannameler muhteviyatı eşyadan kaynaklanan ihtilafa ilişkin usulünce yapılan tebligatların iade olunması ve tespit edilen farklı bir adres bulunmaması nedeni ile amme alacağının daha fazla sürüncemede kalmaması için işbu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7(yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28,29 ve 31’inci maddeleri gereğince aşağıda tutarları belirtilen ek tahakkuk ve ceza kararlarına konu kamu alacakları ilanen tebliğ olunur.

FİRMA ADI Beyanname No VERGİSİ VERGİ CEZASI KARAR
KADİNO TURK GIDA RESTAURANT İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. (**********)

10.01.2018/18341200 IM005626
KDV:
80,85-TL

KDV:
630,00-TL
18341200CK011130 VE 18341200ET000838 Sayılı Ek tahakkuk ve para cezası kararları
SMART GROUP DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. 03.08.2016/ 16341200IM137547 PC:
356,00-TL
19341200CK001418 Sayılı Para cezası kararı
ÖZTAŞ ELEKTRONİK ÜRÜNLERİ TEDARİK VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. (**********) 13.01.2017/ IM006357 DKV: 1.212,71-TL KDV: 218,28 DKV: 3.638,13-TL KDV: 654,84 19341200CK008216 VE 19341200ET000570 Sayılı Ek tahakkuk ve para cezası kararları
CEM GÜÇLÜ (**********) 09.02.2016/16341200IM019946 – 16.02.2016/16341200 IM025528 PC: 712,00-TL 19341200CK001432 Sayılı Para cezası kararı
MED ULUSLARARASI DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. (**********) 01.06.2016/16341200IM096836 PC: 356,00-TL 19341200CK001419 Sayılı Para cezası kararı