Yazdır
3S MADENCİLİK SERAMİK İNŞ. NAK.DIŞ. TİC.A.Ş.

ÇED sürecine halkın katılımı toplantı daveti

3S MADENCİLİK SERAMİK İNŞ. NAK.DIŞ. TİC.A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01117925
Şehir : Balıkesir / Dursunbey
Semt-Mahalle : DELİCE MAH. / HACILAR
Yayınlandığı Gazeteler

ANAYURT 17.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
BALIKESİR BİRLİK 17.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, Karyağmaz ve Delice Mahalleleri sınırlarında “RN: 200702692 IV. Grup Altın-Gümüş Maden Ocağı Kapasite Artışı Ve RN: 200709996 Ruhsat Numaralı IV. Grup Saha İçinde Kırma-Eleme Tesisi, Pasa Alanı, Bitkisel Toprak Depo Alanı Ve Stok Alanları İlavesi Projesi”
Tebligat Muhatabı
:
Bölge halkı ve kamuoyu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 9. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik;
a) Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ile Proje Tanıtım Dosyasının hangi tür projeler için isteneceği ve içereceği konuları,
b) Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları,
c) (Değişik bend: 26.05.2017 - 30077 s. R.G. Yön./1. md.) TARİHÇE Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamına giren projelerin başvuru, inşaat öncesi, inşaat, işletme ve işletme sonrası izlenmesi ve denetlenmesini,
ç) Çevresel Etki Değerlendirmesi sisteminin, çevre yönetiminde etkin ve yaygın biçimde uygulanabilmesi ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi için gerekli eğitim çalışmalarını,
kapsar.

Halkın katılımı toplantısı:
"Madde 9 - (1) Halkı yatırım hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere, Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar ve proje sahibinin katılımı ile Bakanlıkça belirlenen tarihte, projeden en çok etkilenmesi beklenen ilgili halkın kolaylıkla ulaşabileceği Valilikçe belirlenen merkezi bir yer ve saatte Halkın Katılımı Toplantısı düzenlenir.
a) Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar toplantı tarihini, saatini, yerini ve konusunu belirten bir ilanı, projenin gerçekleştirileceği yörede yayınlanan yerel süreli yayın ile birlikte yaygın süreli yayın olarak tanımlanan bir gazetede toplantı tarihinden en az on (10) takvim günü önce yayınlatır.
b) Halkın Katılımı Toplantısı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün veya görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında yapılır. Toplantıda, halkın, proje hakkında bilgilendirilmesi, görüş, soru ve önerilerinin alınması sağlanır. Başkan, katılımcılardan görüşlerini yazılı olarak vermelerini isteyebilir. Toplantı tutanağı, bir sureti Valilikte kalmak üzere Bakanlığa gönderilir.
(2) Valilik, Halkın Katılımı Toplantısı ile halkın görüş ve önerilerini bildirebileceği süreç ile ilgili zamanlama takvimini ve iletişim bilgilerini halka duyurur. Halkın görüş ve önerileri, zamanlama takvimi içerisinde Komisyona sunulur.
(3) Komisyon üyeleri, kapsam belirlemesi öncesinde proje uygulama yerini inceleyebilir, kendilerine iletilen tarihe göre Halkın Katılımı Toplantısına katılabilirler.
(4) Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar tarafından halkı bilgilendirmek amacıyla broşür dağıtmak, anket, seminer gibi çalışmalar Halkın Katılımı Toplantısından önce yapılabilir veya internet sitesinden yayınlanabilir."

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

DUYURU

ÇED Sürecine
Halkın Katılımı Toplantısı

3S MADENCİLİK SERAMİK İNŞ. NAK. DIŞ TİC. A.Ş. tarafından Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, Karyağmaz ve Delice Mahalleleri sınırlarında “RN: 200702692 IV. Grup Altın-Gümüş Maden Ocağı Kapasite Artışı Ve RN: 200709996 Ruhsat Numaralı IV. Grup Saha İçinde Kırma-Eleme Tesisi, Pasa Alanı, Bitkisel Toprak Depo Alanı Ve Stok Alanları İlavesi Projesi” planlanmaktadır. Söz konusu proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 9.Maddesi gereğince aşağıda belirtilen tarih ve saatte faaliyetle ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için “Halkın Katılımı Toplantısı” yapılacaktır.

Halkımıza saygı ile duyurulur.


Toplantı Yeri : Delice Mahallesi Köy Kahvehanesi
Toplantı Yerinin Adresi : Delice Mahallesi, Dursunbey/BALIKESİR
Toplantı Tarihi : 30.01.2020
Toplantı Saati : 11.30

Proje Sahibi : 3S MADENCİLİK SERAMİK İNŞ. NAK. DIŞ TİC. A.Ş.
Tel : 0-312-253 60 00
Faks : 0-312-490 09 50

ÇED Raporunu Hazırlayan Kuruluş : Moment Çevre Danışmanlık Mühendislik Tic. Ltd. Şti.
Tel : (0312) 287 62 00
Faks : (0312) 287 62 01