Yazdır

DUYURU
ÇED Sürecine
Halkın Katılımı Toplantısı

Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş tarafından; Bursa ili, Orhangazi İlçesi, Fındıklı Mahallesi sınırları içerisinde “II. Sınıf Endüstriyel Atık (Cüruf) Düzenli Depolama Tesisi Projesi”nin yapımı planlanmaktadır. Söz konusu proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereğince aşağıda belirtilen tarih ve saatte faaliyetle ilgili halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için “Halkın Katılımı Toplantısı” yapılacaktır.

Halkımıza saygı ile duyurulur.

Toplantı Yeri : Fındıklı Mahallesi Kıraathanesi
Toplantı Yerinin Adresi : Fındıklı Mahallesi, Orhangazi/BURSA
Toplantı Tarihi : 28.08.2019
Toplantı Saati : 14:00

Proje Sahibi : Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş.
Tel : 0 (224) 280 61 00
Faks : 0 (224) 280 62 00

ÇED Raporunu Hazırlayan Kuruluş : Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş.
Tel : 0 (312) 472 38 39
Faks : 0 (312) 472 39 33