Yazdır

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

3194 Sayılı Yasanın 18. Madde Uygulamasına tabi onaylanan, 1/1000 Ölçekli Beşevler Küçük Sanayi Alanı Revizyonu Uygulama İmar Planı dahilinde ki Demirci Mahallesi, H21c04c3a-H21c05d4a pafta, 2935 ada 1 parsel ve 2942 ada 4 parsellere ait düzenleme haritası, hesap, dağıtım cetvelleri Encümenin 12.06.2019 gün ve 2019/462 sayılı kararı ile onaylanmış olup düzenleme Nilüfer Belediyesi Harita Bürosu İlan Panosunda 26.06.2019 tarihinden itibaren 1 ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
İlan olunur.